Welcome to the Doctors' Portal
00:00 Sunday
Mediclinic News : Gratis gesondheidsorg peperduur vir belastingbetalers

Title

Gratis gesondheidsorg peperduur vir belastingbetalers

Date

2018-07-26

Link

News Description

SOLIDARITY Die vakbond Solidariteit het vandag sy kommer uitgespreek oor die geweldige negatiewe impak wat die voorgestelde Nasionale Gesondheidsversekering (NGV) op belastingbetalers sal hê. Volgens Morné Malan, ʼn navorser verbonde aan die Solidariteit Navorsingsinstituut, is die regering se totale belastingopbrengs tans net meer as R1 000 miljard, waarvan meer as ʼn derde van hierdie opbrengs na die NGV sal moet gaan. Malan sê voorts dat dit onwaarskynlik is dat die regering elders op besteding gaan sny, daarom is dit bitter moeilik om te bepaal waar die bykomende geld om die NGV te befonds vandaan gaan kom. “Slegs om die tekort op te maak, kan soveel as 70% van persoonlike inkomstebelasting verg, of selfs soveel as 99% van die opbrengs wat deur belasting op toegevoegde waarde (BTW) verkry word. Derhalwe, om voort te gaan met dieselfde dienste wat tans deur BTW befonds word, asook om die tekort op die NGV te betaal, sal BTW effektief moet verdubbel wat veronderstel dat mense se bestedingspatrone dieselfde gaan bly, terwyl dit vir seker nie die geval sal wees nie,” het Malan gesê. “Volgens die regering se eie, baie optimistiese syfers gaan staatsbesteding op gesondheidsorg met ongeveer 10,6% jaarliks vanaf 2019 tot en met 2024/25 moet toeneem. Gegewe die huidige tekort in ons begroting is dit bykans onmoontlik om te bepaal waarvandaan hierdie bykomende fondse gaan kom,” verduidelik Malan. Solidariteit is ook verder besorg oor die regering se naïewe beraming van die omvang en kostes van die voorgestelde projek. Volgens Malan baseer die regering hul syfers op die veronderstelling dat die ekonomie deurlopend met sowat 3,5% sal groei, terwyl Suid-Afrika se ekonomie tans nie naastenby daardie groeikoers beleef nie. Verder maak hul die aanname dat die toename in die vraag na gesondheidsdienste dieselfde sal wees as wat ander lande, soos byvoorbeeld Thailand, ervaar het. Laasgenoemde ignoreer die feit dat ons ʼn besondere hoë siektelas in Suid-Afrika het volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) se DALYS-metode (“Disability Adjusted Life Years”). Malan voer aan dat die voorgestelde stelsel veel meer sal kos as wat die regering se aanvanklike beramings aantoon. Volgens die regering se syfers in hul witskrif sal die NGV teen 2025 sowat R256 miljard benodig, waarvan R72 miljard ʼn tekort op huidige staatsbesteding op gesondheidsorg sal wees. Malan verduidelik verder dat dit al reeds onmoontlik is om die versekering te befonds en dat die oorbelaste bevolking nie verdere toenames kan bekostig nie. “Wat egter meer kommerwekkend is, is dat die syfer vir befondsing eerder veel nader aan R357 miljard lê met ʼn tekort van sowat R210 miljard in 2025. Dit is eenvoudig waansinnig om te dink dat hierdie tekort deur belasting uitgewis kan word,” het Malan gesê. Volgens Malan kan die totale potensiële grootte van die NGV opgesom word as omtrent 1,2 keer die totale huidige belastingopbrengs verkry deur persoonlike inkomstebelasting of selfs 1,5 keer meer as alle opbrengs verkry uit BTW. Dit beteken meer as dubbeld hierdie inkomstestrome van die regering. “Dit is eenvoudig nie moontlik om die NGV te befonds met die huidige toestand van ons ekonomie nie, ongeag enige ideologiese wensdenkery,” het Malan saamgevat.
Created at 2018/07/31 02:49 PM by Mediclinic
Last modified at 2018/07/31 02:49 PM by Mediclinic