Welcome to the Doctors' Portal
00:00 Sunday
Mediclinic News : NGV krisisberaad lei Solidariteit beroepsgilde in

Title

NGV krisisberaad lei Solidariteit beroepsgilde in

Date

2018-08-22

Link

News Description

SOLIDARITEIT Die konsepwetgewing vir die Nasionale Gesondheidsversekering (NGV) het sedert dit in Julie bekend gestel is groot kommer oor die toekoms van gesondheidsorg in Suid-Afrika onder praktisyns, ekonome en gewone burgers gewek. Die kommer in verband met gesondheidsorg in Suid-Afrika moet nie ligtelik opgeneem word nie en die Solidariteit Beroepsgilde vir Gesondheidspraktisyns het voorts besluit om ʼn krisisberaad te hou waarby topkenners vanuit die gesondheidsorgomgewing betrek is, wat beide publieke en private gesondheidsorg onder die loep geneem het, ekonome en gesondheidspraktisyns hul insette aangaande die voorgestelde implementering van die NGV gegee het, en voorts hul kommer oor die moontlike korrupsie en swak dienslewering wat met die sisteem gepaard sal gaan, uitgespreek het. Volgens Dirk Hermann, bestuurshoof van Solidariteit, het gesondheidspraktisyns nou bystand nodig. “Een van die eerste beroepsgildes in die Solidariteit-stal is die Gilde vir Gesondheidspraktisyns wat nou gestig is weens die kommer wat in die beroep heers weens die verwagte implementering van die NGV. Die Gilde doen vandag wat ʼn gilde moet doen en dit is om die beroep te beskerm wat moontlik gemaak word deur ʼn beroepsgilde wat sterk staan,” het Hermann gesê. Hermann het voorts gesê dat die openbare gesondheidstelsel op die oomblik misluk. “Die toetslopies van die NGV het misluk, maar ons staat hou nie van klein mislukkings nie, hulle hou van groot mislukkings. “Hierdie beraad dien as inset van die Solidariteit Beroepsgilde vir Gesondheidspraktisyns se kommentaar op die voorgestelde wetgewing. Ons regspan, onder leiding van een van Suid-Afrika se voorste regslui, advokaat Albert Lamey, gaan elke inset vandag oorweeg vir ons kommentaar,” het Hermann bevestig Flip Buys, voorsitter van die Solidariteit Beweging, het by die beraad gesê dat staatsinmenging tot verhoogde mediese koste, swakker diens en sieker mense in Suid-Afrika gelei het. “Hierdie ongesonde toedrag van sake is veroorsaak deur onder andere: Oorregulering wat kostes opjaag, prysvasstelling wat byvoorbeeld die mark vir medisyne verwring, apteke wat sluit en vrye mededinging verhoed, plafonne op die ontwikkeling van meer hospitale wat kunsmatige tekorte skep wat pryse opstoot, regulasies wat die opleiding van meer dokters en spesialiste verhoed en wat só tekorte skep wat pryse opjaag,” het Buys gesê. “Die NGV hou wel ʼn groot bedreiging vir almal se gesondheid in, maar weens die staat se onvermoë is dit eerder soos ʼn skilpad as ʼn kwaai renoster wat op ons afpyl. Daarom is dit lewensbelangrik dat ons die tyd nou gebruik om die beleid te beïnvloed,” het Buys afgesluit. Volgens Hermann gaan die Solidariteit Beroepsgilde vir Gesondheidspraktisyns nou die vaandel opneem en as netwerk optree waar die lede van die Gilde mekaar kan versterk. “Ons wil deur die Gilde aan jongmense die geleentheid gee om die beroep te betree. Ons het reeds ʼn studiefonds vir jonges wat medies wil studeer en gaan dit versterk. Uit die gilde wil ons mentorskappe en internskappe aan jongmense bied. Voorheen is baie hiervan uit die staatsomgewing gedoen. Vir die Afrikaanse wêreld gaan die gemeenskap baie van hierdie verantwoordelikheid self moet neem,” het Hermann verduidelik. “Ons verwag ook dat tienduisende mense ons kommentaar sal steun. Elke stem is nou nodig. Groot regeringsprojekte kan nog misluk, maar my en my gesin se gesondheid kan nie,” het Hermann afgesluit.
Created at 2018/09/03 12:04 PM by Mediclinic
Last modified at 2018/09/03 12:04 PM by Mediclinic