Welcome to the Doctors' Portal
00:00 Sunday
Mediclinic News : SIEKEFONDSE GAAN JOU WURG IN '19

Title

SIEKEFONDSE GAAN JOU WURG IN '19

Date

2018-09-14

Link

News Description

DIE BURGER, BEELD, VOLKSBLAD Na verlede jaar se blaaskans van vorige jare se skerp premiever hogings, moet lede van mediese fondse hulle vanjaar staal te oor deel na Discovery Health Medical Scheme (DHMS) se verhoging van gemiddeld 9,2%. DHMS gee die verhoging in die BTW koers en die onbeheer de uitbreiding van hospitale die skuld vir die skerp premieverhogings vir 2019. Ander mediese fondse sal ook oor die volgende paar weke hul verhogings vir volgende jaar bekend maak en sal na verwagting in DHMS se voetspore volg. DHMS is die grootste mediese fonds in die land met 2,7 miljoen hooflede en afhanklikes. Hy het 'n geweegde gemiddelde verhoging van 9,2% vir 2019 aangekondig teenoor 7,9% vir 2018. Geweegde gemiddelde verwys na die gemiddelde prysstygings van al die opsies, met inagneming van hoeveel lede elke opsie het. Volgens dr. Jonathan Broom berg, uitvoerende hoof van Discovery Health, is die grootste by draer tot die verhogings die 1 persentasiepunt styging in die BTW koers in April. Die onverwagse BTW verhoging het 'n impak van R350-miljoen op DHMS gehad, waarvoor nie begroot is nie. Mediese fond se hef nie BTW op hul lede se premies nie, maar die belasting word op elke eis gehef. Broomberg sê DHMS se eise het tot dusver vanjaar met meer as verlede jaar gestyg, en word ook in 2019 se premieverhoging weerspieel. Hy skryf die skerper styging in eise aan 'n toename in hospitaalopnames toe. Dit is een van die redes hoe kom die Coastal plan se premie met 9,9% styg. Eise op hierdie opsie het vinniger gestyg as die van ander opsies. "Die hoofrede hiervoor is dat te veel nuwe hospitale in sommige dele van die kusstreke gebou word." Die afgelope twee jaar is meer as 2 000 hospitaalbeddens tot Suid-Afrika toegevoeg die selfde getal as in die voorafgaan de tien jaar. Broomberg meen die hele hospitaallisensieringstelsel "is buite beheer" en dat lisensies te maklik uitgedeel word. Mediese fondse "kan net so veel doen" om opnames te be heer. "As 'n dokter sê hy wil 'n persoon opneem, is dit uiters moeilik om nee te se. Ons het protokolle en wys opnames af, maar ons kan net so ver gaan." Die Raad op Mediese Skemas RMS se riglyn vir premiever hogings vir 2019 is 8,7%. Volgens Broomberg het die RMS nie die BTW verhoging in sy riglyn in ag geneem nie. "Uiteindelik moet trustees pre mies vasstel wat eise kan betaal sonder dat die reserwes wegge vreet word." Sonder die BTW verhoging sou DHMS se verhoging wel in ooreenstemming met die riglyn gewees het, se hy. Voordele is hoofsaaklik vir die Executive en Comprehensive plan verbeter en behels verbeterings vir kankerbehandeling.
Created at 2018/09/26 10:03 AM by Mediclinic
Last modified at 2018/09/26 10:03 AM by Mediclinic