Welcome to the Doctors' Portal
00:00 Sunday
Mediclinic News : 3 GROOT HOSPITALE IS NIE SÓ MONSTERAGTIG – KENNER

Title

3 GROOT HOSPITALE IS NIE SÓ MONSTERAGTIG – KENNER

Date

2018-10-02

Link

News Description

NETWERK24 Daar is groot gebreke in die data wat vir die markondersoek na private gesondheidsorg gebruik is. Die bevindings van die paneel en aanbevelings wat gedoen word, moet dus hersien word. Dit het Anthony Norton, direkteur van die regsfirma Nortons, Dinsdag in ’n voorlegging oor dié ondersoek op die konferensie van die Hospitaalvereniging van Suid-Afrika in Bryanston in Johannesburg gesê. Norton sê die ondersoek het ou data gebruik om die markaandeel van die verskillende hospitaalgroepe te bepaal. Die voorlopige verslag van die ondersoek wat in Julie vanjaar bekend gestel is, lui dat die drie groot hospitaalgroepe – Mediclinic, Netcare en Life Healthcare – die mark vir private hospitale geheel en al oorheers, en dat elkeen ’n markaandeel van sowat 30% het. “Die ondersoek fokus spesifiek op die tydperk van 2010 tot 2015,” sê Norton. “Wat die paneel glad nie in ag geneem het nie, is wat sedert 2015 in die sektor gebeur het. “Die meeste lisensies wat sedertdien aan nuwe hospitale toegeken is, is aan hospitale wat aan die National Hospital Network (NHN) en ander onafhanklike hospitale uitgereik. “Die NHN het vandag ’n beduidend groter markaandeel as wat hy drie jaar gelede gehad het.” Hy sê die paneel kan moeilik aanbevelings doen oor hoe die sektor in die toekoms moet lyk as die huidige struktuur van die sektor nie in ag geneem word nie. Die voorlopige verslag noem nie eens die NHN as een van die hospitaalgroepe op sy grafiek waarop hy aandui wat die markaandeel van die verskillende groepe is nie. Luidens die hospitaalgroepe se onderskeie webtuistes het die NHN 68 hospitale en 57 dagklinieke, Mediclinic het 51 hospitale en 3 dagklinieke, Netcare het 54 hospitale en Life Healthcare 65 “gesondheidsgeriewe”. Prof. Nicola Theron, besturende direkteur van Econex, stem met Norton saam: “Dis baie belangrik om die NHN by die berekening in te sluit. Wanneer dié groep se syfers bygereken word, is die sektor nie meer baie gekonsentreer nie, maar kan die konsentrasie eerder as ‘middelmatig’ beskryf word.” Onnodige opnames Prof. Sharon Fonn van die Universiteit van die Witwatersrand, ’n lid van die ondersoekpaneel, het in haar voorlegging op die konferensie gesê buiten dat die drie groot groepe die hospitaalmark oorheers, blyk dit dat hulle ook mense onnodig opneem bloot om geld te maak. Sy het nie na die NHN verwys nie. “Wanneer die aantal opnames in Suid-Afrika vergelyk word met opnames in ander lande wat deel van die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling vorm, is dit besonder hoog.” “As Suid-Afrikaners regtig só siek is dat hulle so baie in intensiewe sorg opgeneem moet word, is dit kommerwekkend.” - Prof. Sharon Fonn Sy sê dit is veral kommerwekkend hoeveel kinders opgeneem word om hul mangels te laat uithaal en hoeveel vroue keisersneë ondergaan. “Sowat 90% van geboortes in private hospitale is deur middel van ’n keisersnee. Dit is ’n kommerwekkend hoë syfer.” Fonn erken dit is nie net dokters wat pasiënte aanmoedig om eerder ’n keisersnee te ondergaan nie, maar dat daar ook ’n kultuur onder Suid-Afrikaners is om dít bo ’n natuurlike geboorte te verkies. “Ons haal ook beslis te veel kinders se mangels uit.” Sy sê die vraag word steeds gevra of dit regtig ’n prosedure is wat beduidende voordele vir pasiënte inhou. “In vergelyking met lande soos die VSA en Duitsland neem ons ook te veel mense in intensiewe sorg op. As Suid-Afrikaners regtig só siek is dat hulle so baie in intensiewe sorg opgeneem moet word, is dit kommerwekkend.” Norton hou egter voet by stuk dat hospitale nie net pasiënte opneem om geld te maak nie: “Ons het ons eie onafhanklike navorsing gedoen en kan geen bewys vind dat hospitale mense onnodig opneem nie.” Meer hospitale nie sleg nie Fonn sê nóg ’n bevinding in die ondersoek is dat die drie groot hospitaalnetwerke hul oorheersing misbruik wanneer hulle met mediese fondse onderhandel oor watter netwerke gebruik mag word sonder bybetalings. Dr. Peter Davis, voormalige adjunkkommissaris van die mededingingskommissie in Brittanje, sê hul bevinding is eerder dat die markondersoek wys dat die private gesondheidsmark in Suid-Afrika uitbrei. “Hoe meer mededinging daar is, hoe beter is dit vir die mark.” Davis gee toe dat die Suid-Afrikaanse mark baie anders as dié van Brittanje is. Hy sê daar is ongetwyfeld baie uitdagings wat in die plaaslike mark oorkom moet word. Hy meen baie werk moet nog gedoen word voordat die ondersoek in Suid-Afrika finaal afgehandel kan word. “Die ondersoek is baie meer omvattend as die een wat Brittanje probeer doen het. Daar gaan nog baie werk gedoen moet word.”
Created at 2018/10/24 12:10 PM by Mediclinic
Last modified at 2018/10/24 12:10 PM by Mediclinic