Welcome to the Doctors' Portal
00:00 Sunday
Mediclinic News : MIN GRIEP GEE MEDICLINIC KOPSEER

Title

MIN GRIEP GEE MEDICLINIC KOPSEER

Date

2018-11-16

Link

News Description

NETWERK24 SAKE 24 Dis dalk goeie nuus vir pasiente dat daar vanjaar nie groot griep of bronchitis epidemies in die winter was nie, maar dit was deel van die skeelhoofpyn wat Mediclinic International die afgelope ses maande ontwikkel het. Die hospitaalgroep het een van sy swakste stelle resultate tot dusver uitgereik vir die halfjaar tot einde Junie en gee self toe dat hy teleurge steld is. Mediese fondse het vroeer vanjaar gevrees 'n dodelike griepepidemie sou van Amerika en Brittanje hier heen oorspoel en dit het tot 'n ag gressiewe veldtog vir inenting gelei -Discovery Health Medical Scheme het selfs onderneem om jou Uber te betaal as jy 'n inenting wil kry. Die epidemie toe nooit gebeur nie, wat meegebring het dat Mediclinic 3 000 minder pasiente as in die eerste helf te van 2017 in sy hospitale opgeneem het. Die aantal beddae die aantal pasi ente plus die aantal nagte wat hulle in die hospitaal bly het net effens, met 0,5%, gestyg en die inkomste per bednag het met net 4,4% gestyg, in die pas met inflasie. Dis teenoor die 7,7% styging in inkomste in 2017. Mediclinic se algehele inkomste in Suider Afrika, wat 33% van sy in komste verteenwoordig, het wel in die ses maande tot Junie in rand met 5% gestyg, maar met net 1% in pond. Die groep gee sedert 2015, toe sy pri mere notering na Londen geskuif het, sy syfers in pond weer. Dr. Ronnie van der Merwe, wat Woensdag sy eer ste stel tussentydse resul tate voorgele het sedert hy in Julie as uitvoerende hoof oorgeneem het, lig dit as 'n probleem uit dat die aantal lede van mediese fondse in Suid Afrika by kans onveranderd is. Na genoeg 9 miljoen Suid Afrikaners word deur mediese fondse gedek. Die groep wag op die finale ver slag van die Mededingingskommis sie se markondersoek na private gesondheidsorg. Die voorlopige ver slag was krities oor hospitaalkoste. Van der Merwe se die groep steun die beginsel van universele gesond heidsorg soos voorsien in die Nasionale Gesondheidsversekering "en sal aanhou om konstruktief by te dra" tot die gesprekke daaroor. Vir die halfjaar tot einde Junie het inkomste, bedryfswins en aangepas te verdienste voor rente, belasting, waardevermindering en afskrywings ebitda met onderskeidelik 1%, 15% en 8% geval, en sy verlies het met meer as 236% gestyg. Die eintlike rede waarom Mediclinic pille moet sluk vir 'n kloppende hoofpyn, is Switserland, wat 46% van die groep se inkomste verteenwoordig. Die inkomste in Switser land het met 3% gedaal, hoewel dit 1% hoer was in Switserse frank. Sedert 1 Januarie van jaar vereis regulasies in Switserland dat buitepasi ent tariewe dus laer tarie we gehef word vir ses pro ie van sedures. Dit sluit prosedu we, hoof res vir die behandeling van iclinic. spatare, knie ondersoeke, mangelverwyderings en se kere nie ingrypende ginekologiese prosedures in. Dit het reeds daartoe gelei dat die groep se inkomste per pasient met 2,8% gedaal het. Van der Merwe se nog 16 prosedures is in sekere kantons onderhewig aan die laer tariewe, en daar heers heelwat onsekerheid wat eers in die nuwe jaar opgeklaar gaan word. Hy sê onder die planne waarmee hulle die dilemma wil teenwerk, is kostebesparings en minder kapitaal besteding. In syfers • Inkomste daal met 1% tot £1,38 miljard • Ebitda daal met 8% tot £213 miljoen Bedryfswins daal met 15% tot £137 miljoen • Tussentydse dividend bly onver anderd op 3,20 pennies
Created at 2018/12/05 09:12 AM by Mediclinic
Last modified at 2018/12/05 09:12 AM by Mediclinic