Welcome to the Doctors' Portal
00:00 Sunday
Mediclinic News : 'NIKS SINISTERS AAN PROSES VAN NGV'

Title

'NIKS SINISTERS AAN PROSES VAN NGV'

Date

2018-11-30

Link

News Description

SAKE24 Daar is geen ongerymdhede in die proses van die wetsontwerp oor nasionale gesondheidsversekering (NGV) nie, se dr. Aaron Motsoaledi, minister van gesondheid. Hy verwerp mediaberigte waarin bewerings van onreelmatighede uitgespreek is in 'n verklaring en meen dit is 'n poging om die geloofwaardigheid van die proses te "beswadder" en die openbare mening daaroor te verander. Dit kom na berigte oor 'n brief van die nasionale tesourie aan dr. Olive Shisana, raadgewer van die president oor NGV, waarin kom mer uitgespreek is oor veranderinge aan die wetsontwerp wat nou op pad is na die kabinet. Motsoaledi sit in sy verklaring die feite rakende die konsultasie proses uiteen: Kommentaar is van belanghebbendes en van die publiek gekry. Dit is deur sy departement hersien en vir die hersiening van die NGV wetsontwerp oorweeg. Verdere konsultasie met belang hebbendes is gedoen. Dit sluit in 'n beraadslagende vergadering waar op pres. Cyril Ramaphosa op 24 Augustus met meer as 300 partye geskakel het. Op die vergadering het Ramaphosa aangekondig hy sal die NGV proses as staatshoof lei. Die media het vrae gehad waarop Motsoaledi se hy het Ramaphosa persoonlik gevra om die proses te lei omdat dit 'n "seismiese gebeur tenis" is wat die leiding van die staatshoof benodig. "Daarom is daar niks sinisters vir die presidensie om in die NGV proses betrokke te wees nie. Dit is ontwerp om so te wees," sê hy. Motsoaledi se die NGV is 'n "vlagskipprogram van die staat wat ontwerp is om te verseker dat ons ons grondwetlike mandaat van ge sondheid kan lewer as 'n reg van elkeen in die land". Sedert die Verenigde Nasies VN die beginsel van universele gesond heidsdekking aanvaar het as een van die 17 doelwitte vir volhoubare ontwikkeling, het "staatshoofde in die meeste groot demokratiese lan e die verantwoordelikheid aan vaar om dit te bereik". Die NGV is Suid-Afrika se uni versele gesondheidsdekking. "Dit sal agterlosig wees van ons presidensie om afsydig te staan teenoor so 'n groot poging." Na die beraadslagende vergade ring het Motsoaledi met burgerlike organisasies, akademiese instel lings, dekane van fakulteite van ge sondheidswetenskap, tradisionele leiers, vakbonde en professionele mediese verenigings gepraat. Daar was wye konsultasie tussen die nasionale tesourie en die departement van gesondheid wat deur die presidensie gefasiliteer is. "Soms was dit deur briefwisseling. Dus was daar niks onbetaamliks aan die brief wat die tesourie oor die kwessie geskryf het nie. "Die soort gesprekke sal voort gaan tussen staatsdepartemente in die wetgewende en die beleidma kende proses." Hy ontken dat "enige wetgewing oortree is of dat daar enige onwet tigheid of onreelmatigheid" in die wyse is waarop die wetgewingspro ses tussen die departement, sy amp tenare, die tesourie, die presidensie en die res van die regering plaas vind. Motsoaledi glo dit is sinister dat die brief aan die media uitgelek is. Hy se dit is deur gewetenlose amptenare gedoen wat voorgee hulle het iets "boos" in die gesprek tussen staatsdepartemente blootgele.
Created at 2018/12/10 04:35 PM by Mediclinic
Last modified at 2018/12/10 04:35 PM by Mediclinic