Welcome to the Doctors' Portal
00:00 Sunday
Mediclinic News : PLAN SLOER OM SIEK SEKTOR REG TE DOKTER

Title

PLAN SLOER OM SIEK SEKTOR REG TE DOKTER

Date

2019-02-14

Link

News Description

SAKE Die plan waarmee belangegroepe op 'n presidensiële beraad oor die krisis in die gesondheidsorg sektor vorendag moes kom, is weens hul uiteenlopende sie nings weer vertraag. Rolspelers uit alle oorde in die gesondheidsorgsektor het vir die beraad, wat in Oktober verlede jaar plaasgevind het, byeenge kom in 'n poging om maniere te vind om die bedryfreg te ruk. Die idee is om 'n verdrag op te stel wat die rolspelers tot die op lossings verbind, maar in Desember is die eerste spertyd misgeloop, en toe ook einde Januarie s'n. 'n Verslag wat opgestel is van die gesprekke op die beraad is Dinsdag by Tuynhuis in Kaapstad op 'n mediakonferensie uit gereik. Pres. Cyril Ramaphosa sou die verslag uitgereik het, maar kon nie die geleentheid bywoon nie omdat hy eers die oggend van die Afrika Unie se beraad in Ethiopie teruggekeer het. Dr. Aaron Motsoaledi, minister van gesondheid, het 'n toespraak voorgelees waarin Ramaphosa vertel het hoe hy sedert hy president geword het oorval is met klagtes oor die wanfunksionering van die gesondheidsorgstelsel, "tot 'n punt waar dit duidelik geword het die stelsel is in 'n krisis en benodig dringende rehabilitasie". Op die presidensiele beraad is besluit die verteenwoordigers van die verskillende gesondheid sorgsektore moet 'n verdrag ontwikkel wat op die uitslag van die beraad gegrond is en wat die sektore gaan verbind tot same werking met die toepassing van oplossings. Die belangegroepe wat insette vir die verdrag lewer, sluit in die regering, gemeenskapsgroepe, georganiseerde arbeid, verbruikers, die sakebedryf, private gesondheidsorgverskaffers, die statutere mediese rade, akademici en mediese en verwanted gesondheidsgroepe. Mabalane Mfundisi van die Suid Afrikaanse Nasionale Vigs raad (Sanac), wat gemeenskaps groepe verteenwoordig, het gesê op die beraad in Oktober is oor eengekom dat die verskillende groeperinge teen 10 Desember hul insette vir die verdrag moes lewer. Dr. Olive Shisana, spesia le adviseur van die president oor maatskaplike beleid, was nie baie ingenome daarmee dat die spertyd misgeloop is nie, het Mfundisi gesê. Tanya Cohen, uitvoerende hoof van Business Unity South Africa Busa wat die sakebedryf verteenwoordig, het gese die pro ses waarop ooreengekom is deur die bestuurskomitee van die pre sidensiele gesondheidsorgberaad is dat die insette vir die konsep verdrag teen einde Januarie in gedien moes word. "Ons is nou in die proses waar elkeen van die kommissies waarin verteenwoordigers van elke belangegroep dien byeen sal kom om aksieplanne te identifiseer. Dit sal dan saamgevat word in 'n verdrag." Einde Maart is as nuwe sper datum vir die verdrag gestel. Mfundisi en ander verteen woordigers van die verskillende groeperinge het saamgestem dit is nie maklik om 'n ooreenkoms oor die insette te bereik nie. "Hoewel sommige van ons dalk die resolusies van die be raad net wou deurdruk, moes in ag geneem word dat almal aan boord gebring moet word. "Dit bly 'n baie moeilike proses om mense van die verskillende kante van die munt saam te bring." Ook dr. Angelique Coetzee, voorsitter van die Suid Afrikaanse Mediese Vereniging (Sama), wat die gesondheidsorgberoepe verteenwoordig, het gese aan die mediese kant moet nie net die dokters betrokke gemaak word nie, maar ook al die verwante gesondheidsorgberoepe. Volgens haar is daar sowat 130 groepe wie se insette verkry moet word. "Ja, dit is moeilik, maar ek het nooit verwag dat 130 verskillende organisasies order een sambreel dieselfde deurtjie sal sing nie." Cohen het gesê hulle glo dit belangrik om as maatskaplike vennote oplossings te vind wat almal sal steun. "Ons wil tasbare, aksie ge orienteerde uitkomste he. Ons neem dit verder as die strewe om 'n sterker gesondheidsorgstelsel vir die land te kry." Motsoaledi het gese die staat gaan ook met oplossings vorendag kom en hy het aan elke provinsiale LUR vir gesondheid geskryf om dit te onderskryf sodat "politieke hoofde hulle daartoe verbind". Oor kritiek dat die beraad so gereel was dat dit soos 'n bekraltiging van nasionale gesondheidsorgversekering (NGV) voorgekom het, het hy gesê die debat was nie daaroor of die NGV in gestel moet word nie. Coetzee het gese dit moet dui delik gemaak word dat die presdensiele gesondheidsorgberaad daaroor gaan om die voorberei dingswerk te doen vir 'n toekon stige NGV. "Mense wat aanhou vra oor die NGV, mis die punt. Die punt hier is nie die NGV nie. Dit gaan die uiteinde wees waarheen 'n mens moet gaan, maar om daar te kom, moet die boublokke eer: daar wees." Cohen het erken toe daar met die proses begin is, was daar baie geskille oor waaroor die be raad moet handel. "Maar ons mekaar as vennote gevind om 'n gedeelde begrip te kry oor wat die probleme in die openbare sondheidsorgsektor is, en die be raad het baie van die kopsere ei potensiele oplossings na die op pervlak gebring."
Created at 2019/02/19 01:24 PM by Mediclinic
Last modified at 2019/02/19 01:24 PM by Mediclinic