Welcome to the Doctors' Portal
00:00 Sunday
Mediclinic News : MINISTER SWYG OOR PROSES MET DIE NGV WET

Title

MINISTER SWYG OOR PROSES MET DIE NGV WET

Date

2019-02-13

Link

News Description

SAKE Wag en wees geduldig, was dr. Aaron Motsoaledi, minister van gesondheid, se antwoord op 'n vraag oor hoe ver die Wetsontwerp oor Nasionale Gesondheidsversekering (NGV) van klaar is voordat dit in die parlement ter tafel gele word. Hy het ook te kenne gegee die oponthoud met die markonder soek na die private gesondheids bedryf hou tans die Wysigings wetsontwerp oor die Wet op Mediese Fondse terug. Motsoaledi het gister nie die vraag beantwoord oor of die ka binet die NGV wetsontwerp al goedgekeur het nie. Dit was op 'n mediakonferensie oor die on langse spitsberaad oor die krisis in die gesondheidsorgsektor. "Die benadering was nog altyd wanneer alles klaar is, gaan dit parlement toe en dan word 'n aankondiging gemaak. Dis hoe dit met alle wetsontwerpe is. Ek verstaan nie hoekom dit nou anders moet wees nie." Dit is 'n brandende vraag in die bedryf omdat die wetsont werp einde verlede jaar in om stredenheid gedompel is oor die proses wat gevolg is om dit te hersien voordat dit aan die kabinet voorgele word. Dit het ge blyk daar is aan die wetsont werp gekarring nadat die kom mentaartydperk van drie maande oor die eerste weergawe verstryk het en dit in Junie in die Staatskoerant gepubliseer is. Dit het daarna glo weer om strede voorstelle ingesluit wat reeds voorheen op versoek van die tesourie uitgehaal is. Die kommer oor die proses het ontstaan nadat 'n brief van Is mail Momoniat, adjunkdirek teur generaal van die tesourie, aan dr. Olive Shisana, die NGV adviseur van die president, daar oor uitgelek het. Die brief het verdoemende kommentaar van Momoniat bevat oor die beweer de veranderings wat Shisana aan die wetsontwerp aangebring het. Dit het ingesluit dat mediese fondse net 'n aanvullende rob tot die NGV fonds sal speel. Momoniat het dit "hoogs voor tydige hervorming" genoem en dat dit as 'n bedreiging deur me diesefondslede en belastingbeta lers beskou sal word. Shisana het die uitreiking van die verslag gister oor die spitsbe raad in Tuynhuys, Kaapstad, georganiseer, maar wou nie na die tyd kommentaar lewer nie. Motsoaledi het ook nie die vraag beantwoord oor wat die rob van mediese fondse sal wees wanneer die NGV in werking tree nie. Hy het gesê dis alles in die "wetsontwerpe". Dit is met verwysing na die wetsontwerp oor die wysigings aan die Wet op Mediese Fondse wat verlede jaar saam met die NGV wetsontwerp uitgereik is. Volgens hom is die Wysings wetsontwerp oor Mediese Fond se "hangende" omdat daar ge wag word vir die finale verslag van die markondersoek. "Dit is jammer dat die markondersoek vertraag is, want al hub voorstelle, soos ons dit in die aanvankli ke verslag gesien het, sal in die wetsontwerp ingesluit word." Die paneel wat die markonder soek lei se werk is opgeskort tot in die nuwe boekjaar omdat die geld opgeraak het om hulle te be taal. Die finale verslag oor die markondersoek was veronder stel om Maart uitgereik te word.
Created at 2019/02/19 01:28 PM by Mediclinic
Last modified at 2019/02/19 01:28 PM by Mediclinic